Témata ateliéru Hanson zima 2014

Témata ateliéru Hanson pro zimní semestr 2014/2015 / Studio topics for the winter term 2014/2015

  • Intersecting Lines
  • To Build or Not to Build
  • Ground Line 

Jako další téma nabízíme ve formě volitelného ateliéru / We offer another elective studio topic:

  • Město a krajina: Případové studie městských ekosystémů / Town and Country: Case Studies of Urban Ecosystems

Comments are closed.

Top