Education

September 2011 – present  Czech Technical University in Prague. Faculty of architecture, Department of Spatial Planning. Doctoral program- architecture and urbanism, Major field- urbanism and spatial planning. Thesis: Landscape perception – Tutor-Henry W. A. Hanson IV, RA, RLA, LEED AP

2009 – 2011                       Czech Technical University in Prague. Faculty of architecture. Master degree at Architecture and Urbanism; and module: Landscape Architecture. Thesis: Přerov nad Labem – study of sustainable development and revitalization of public spaces.

2005 – 2009                       Czech Technical University in Prague. Faculty of architecture. Bachelor degree at Architecture and Urbanism. Thesis: Reconstruction of the fortress Cibulka (Prague).

Professional Experience

2012 – present                   Cigler Marani Architects, a.s., Prague – junior architect (member of urban design and landscape architecture team).

September 2011 – present  Guest lecturer. Foundation of a group “Architekti ve škole” (“Architects in school”).

2011                                 DHV CR, spol. s r.o., Prague – junior architect and urban planner

2009 – 2011                      MAC – ARCHITECTURE Studio, Ltd., Prague – junior architect

2009 – 2011                      CENELC.CZ, o.p.s. – external cooperation.

2009 – present                       Self-employed architect

2009                                       Studio Šesták, Prague – junior architect

Publications

Stará, K. (2012) 'Vnímání krajiny a prostorové plánování', Týden vědy a výzkumu, [Online], Available: http://kolokvium.fa.cvut.cz/2012/kristyna-stara-vnimani-krajiny-a-prostorove-planovani

Stará, K. (2012) Landschaftspark Duisburg – Nord, [Online], Available: http://vcpd.cvut.cz/1-426-a-k-t-u-a-l-i-t-y-landschaftspark-duisburg-nord.aspx [6 Nov 2012].

Stará K., Richtr J. (2012) Stadtpark Nordersteht, Hamburg, [Online], Available: http://vcpd.cvut.cz/1-428-a-k-t-u-a-l-i-t-y-stadtpark-nordersteht-hamburk.aspx [24 Nov 2012].

Stará, K. (2012) Escapismus berlínského industriálu, [Online], Available: http://vcpd.cvut.cz/1-429-a-k-t-u-a-l-i-t-y-escapismus-berlinskeho-industrialu.aspx [2 Dec 2012].

Stará, K. (2013) Workshop – konverze Winternitzových mlýnů v Pardubicích / historie, [Online], Available: http://vcpd.cvut.cz/1-432-a-k-t-u-a-l-i-t-y-workshop-konverze-winternitzovych-mlynu-v-pardubicich-historie.aspx [2 Jan 2013].

Stará, K. Richtr, J. (2013) Měsíční krajina: Landschaftspark Duisburg-Nord, Vesmír, vol. 92, pp. 58-60. ISSN 1214-429.

Stará K. (2013) 'Vnímání krajiny', JUNIORSTAV2013 – Conference Proceedings, Juniorstav 2013: 15. odborná konference doktorského studia. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ISBN 978-80-214-4669-4, p. 470.

Stará K. (2014) 'Vnímání prostoru sdílené odpovědnosti', JUNIORSTAV2014 – Conference Proceedings, Juniorstav 2014: 16. odborná konference doktorského studia. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. (Conference proceedings in press)

Kašíková A. Stará, K. (2013) 'Steel Landscapes – Solid Willingness to New Use', Rust, Regeneration and Romance: Iron and Steel Landscapes and Cultures, Coalbrookdale, 10-14/07/2013 (Conference proceedings in press)

Stará, K. (2013) 'Landscape perception: spatial planning and ELC in Czech Republic', ECLAS 2013, Hambourg, 22-25/09/2013 (Conference proceedings in press)

Stará, K. (2013) 'Transformace krajiny.. hledání funkce', in Benjamin Fragner – Anna Kašíková – Tomáš Skřivan (eds.), Mlýny bratří Winternitzů, Praha: Fakulta architektury ČVUT, Výzkumné centrum průmyslového dědictví, ISBN 978-80-01-05343-0, pp. 130-131.

Stará K. (ed.) (2014) Landscape transformations of the post-communist countries, Praha: CTU in Prague, ISBN 978-80-01-05431-4

Stará K. (2014) 'Transformation and perception', Landscape transformations of the post-communist countries – Conference Proceedings, Landscape transformations of the post-communist countries: An international interdisciplinary student conference. Praha: CTU in Prague, ISBN 978-80-01-05431-4, pp. 70-77.

Activities

Student workshop (2013) ‚Konverze Winternitzových mlýnů v Pardubicích‘ (vcpd.cvut.cz, mlynymestu.cz)

Cooperation in publishing: Benjamin Fragner – Anna Kašíková – Tomáš Skřivan (eds.), Mlýny bratří Winternitzů, Fakulta architektury ČVUT, Výzkumné centrum průmyslového dědictví 2013, 156 p., ISBN 978-80-01-05343-0.

Cooperation with Pěstuj prostor – society Plzeň 2015

Architekti ve škole (www.architektiveskole.cz):

·       Architekt Domů Tatínek – MŠ Bílá (http://architektdomutatinek.blogspot.cz/)

·       Stará, K., Hamhalter A. (2013) ‚Architekti ve škole‘ – Veřejný prostor, Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor Conference, 19.3.2013, Plzeň (https://www.youtube.com/watch?v=3j-a-xRFtUI)

·       Architekt Domů Tatínek –  Dětský den ve Světovaru, 1.6.2013, Plzeň (https://www.youtube.com/watch?v=bca6PwavGkg)

·       Lectures about public space for Kreativní demokratická škola 2014 (Pěstuj prostor)

Grants

Dědictví průmyslové éry / Úskalí nového využití SGS12/202/OHK1/3T/15 (01/2012 – 12/2013)

SVK 38/13/F5 (http://www.landscapearchitecture.cz/conference)

Architekti ve škole, Ing. arch. Aleš Hamhalter, NČA 2013

Architekti ve škole: Architekti pro učitele, Ing. arch. Kristýna Stará, Plzeň 2015

 

Top