Konference Člověk, stavba a územní plánování 8

Posted by on Jun 12, 2014 in Conferences | No Comments

Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT si Vás dovoluje pozvat na již osmý ročník tradiční konference.

 

Datum konání: 5. 11. 2014

CSUP-logo

Termín zaslání abstraktů: 20. 6. 2014

Termín odevzdání příspěvků: 15. 8. 2014

Přihlášení k pasivní účasti: 30. 9. 2014

 

V letošním ročníku projdou všechny přijaté příspěvky recenzním řízením a výstupem konference bude sborník, předložený k zařazení do databáze SCOPUS.

CSUP8-pozvanka

Podrobnější informace o konferenci a přihlašování:www.csup.uzemi.eu

Top