News

SAFERPLAY

SAFERPLAY: Otevřený kurs v oblasti navrhování, instalace a údržby bezpečnějších a podnětných prostorů pro hru

 

REGISTRUJTE SE NYNÍ! 

www.saferplay.eu a  stahujte první videa z kurzu.

"Spolufinancováno z programu Evropské unie Erasmus+" 

Studio projects for winter 2015!

We offer 3 topics this semester.

Streets & squares 

Feeding Prague

Child Friendly City 

The information meeting is on Wednesday, Sept. 30th and Monday, Oct. 5th. at 2pm in room 651 at FA CTU.

Témata ateliéru Hanson zima 2014

Témata ateliéru Hanson pro zimní semestr 2014/2015 / Studio topics for the winter term 2014/2015

  • Intersecting Lines
  • To Build or Not to Build
  • Ground Line 

Jako další téma nabízíme ve formě volitelného ateliéru / We offer another elective studio topic:

  • Město a krajina: Případové studie městských ekosystémů / Town and Country: Case Studies of Urban Ecosystems

The Power of Less: Remaking Architecture with Dr. Cristian Suau PhD

DOWNLOAD THE ARTICLE "THE POWER OF LESS; ECO-DESIGN BY REMAKING"

 

We are on Facebook!

Top