Landscape Transformations Conference 2014 Témata ateliéru Hanson zima 2014 Call for Abstracts Open Now! Studio Summary Winter 2013 Research Awards Food & Energy Workshop 2012 eScape, Studio Project 2011

News

in this section you will find latest activities of our team and news from the studio

Facebook

SAFERPLAY

SAFERPLAY

SAFERPLAY: Otevřený kurs v oblasti navrhování, instalace a údržby bezpečnějších a podnětných prostorů pro hru   REGISTRUJTE SE NYNÍ!  www.saferplay.eu a  stahujte první videa z kurzu. "Spolufinancováno z programu Evropské unie Erasmus+" 

Studio projects for winter 2015!

Studio projects for winter 2015!

We offer 3 topics this semester. Streets & squares  Feeding Prague Child Friendly City  The information meeting is on Wednesday, Sept. 30th and Monday, Oct. 5th. at 2pm in room 651 at FA CTU.

Témata ateliéru Hanson zima 2014

Témata ateliéru Hanson zima 2014

Témata ateliéru Hanson pro zimní semestr 2014/2015 / Studio topics for the winter term 2014/2015 Intersecting Lines To Build or Not to Build Ground Line  Jako další téma nabízíme ve formě volitelného ateliéru / We offer another elective studio topic: Město a krajina: Případové studie městských ekosystémů / Town and Country: Case Studies of Urban Ecosystems

Konference Člověk, stavba a územní plánování 8

Konference Člověk, stavba a územní plánování 8

Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT si Vás dovoluje pozvat na již osmý ročník tradiční konference.   Datum konání: 5. 11. 2014 Termín zaslání abstraktů: 20. 6. 2014 Termín odevzdání příspěvků: 15. 8. 2014 Přihlášení k pasivní účasti: 30. 9. 2014   V letošním ročníku projdou všechny přijaté příspěvky recenzním řízením a výstupem konference bude sborník, předložený […]

Call for Abstracts Open Now!

Call for Abstracts Open Now!

We announce this year's international conference Landscape Transformations 2014. All students from various fields that study landscape are welcome! The conference is free of charge. We are looking forward to seeing you in Prague!  Fo rmore info visit http://www.landscapetransformations.eu/ Your Landscape & Architecture Team

The Power of Less: Remaking Architecture with Dr. Cristian Suau PhD

The Power of Less: Remaking Architecture with Dr. Cristian Suau PhD

DOWNLOAD THE ARTICLE "THE POWER OF LESS; ECO-DESIGN BY REMAKING"  

Top